Publication
Title
Modellering van internationaal privaatrecht : een enkele ipr-technische aantekening bij het voorstel tot wijziging van de Detacheringsrichtlijn
Author
Language
Dutch
Source (journal)
NJBlog
Publication
2016
Volume/pages
(2016.04.05)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
E-info
Record
Identification
Creation 08.04.2016
Last edited 09.04.2016
To cite this reference