Publication
Title
Veiligheid? Zoek het ff zelf uit! Veel geluk!
Author
Abstract
Arbeidsveiligheid en zelfregulering; het zijn twee concepten die steeds vaker hand in hand gaan. Dit uit zich in de ontwikkelingen rondom weten regelgeving met betrekking tot arbeidsveiligheid: de overheid trekt zich steeds verder terug. Kan men hierdoor nog spreken van een veilige werkomgeving? Of wordt het werken er juist veiliger op? En krijgen mensen op de werkvloer nu meer vrijheid? Of vertalen deze ontwikkelingen zich in toenemende regels op bedrijfsniveau?
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. - Houten, 1993, currens
Publication
Houten : 2015
ISSN
0929-600X [print]
1876-5858 [online]
Volume/pages
23:8(2015), p. 362
Full text (Publisher's DOI)
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 15.04.2016
Last edited 12.01.2018
To cite this reference