Publication
Title
"Afhankelijke" handelszaken : tot waar reikt de Handelshuurwet?, noot onder Cass. 20 maart 2014
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2016
ISSN
1782-3463
Volume/pages
79:23(2015-2016), p. 898-903
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 18.04.2016
Last edited 30.03.2018
To cite this reference