Publication
Title
Advies 2/13 van het Hof van Justitie : flinke stap terug voor toetreding Europese Unie tot Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nederlands tijdschrift voor Europees recht. - 's-Gravenhage
Publication
's-Gravenhage : 2015
ISSN
1382-4120
Volume/pages
2(2015), p. 55-61
Full text (Publisher's DOI)
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 19.04.2016
Last edited 30.03.2018
To cite this reference