Publication
Title
Het vestibulair schwannoom : huidige stand van zaken in diagnostiek en behandeling
Author
Abstract
Het vestibulair schwannoom is een benigne tumor die ontstaat vanuit de schwanncellen rond de axonen van de nervus vestibulocochlearis. Met een incidentie van 23 patiënten per miljoen per jaar is het de meest voorkomende brughoektumor. De meest voorkomende symptomen zijn gehoorverlies, tinnitus, een drukgevoel en vertigo. Patiënten kunnen deze symptomen tijdelijk ervaren met spontane recuperatie (met of zonder medicamenteuze behandeling). Een MRI van de brughoek leidt tot de diagnose, maar soms is het een toevallige vondst waarbij de MRI om een andere reden werd aangevraagd. De aanwezigheid van tumorgroei is essentieel in het beleid. Gezien het significante aantal tumoren zonder groei is een actieve behandeling (waaronder radiotherapie en een microchirurgische resectie) soms niet aangewezen in eerste instantie. Een (passieve) behandelingsoptie is het wait-and-scan-beleid, waarbij er met seriële MRIs driedimensionaal wordt opgemeten of er groei optreedt. Indien een actieve behandeling wel aan de orde is, wordt het beleid bepaald door factoren zoals de leeftijd, de grootte, de groeisnelheid, hersenstamcompressie, de symptomen bij de presentatie, neurofibromatose type 2 (NF2), enz. Radiotherapie heeft hierbij enkel als doel de groei te stoppen, waardoor een langdurige opvolging met een MRI nodig blijft om eventuele tumorgroei op te meten. Bij microchirurgie is het doel een totale resectie, waarbij in de afwezigheid van residu de MRI-­opvolging na enkele jaren wordt gestopt. Om de zorg voor de patiënt met het vestibulair schwannoom te omkaderen, is een ervaren en multidisciplinair artsenteam gespecialiseerd in brughoekpathologie essentieel.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 2016
ISSN
0371-683X
Volume/pages
72:8(2016), p. 515-524
Full text (Publisher's DOI)
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 19.04.2016
Last edited 22.11.2016
To cite this reference