Publication
Title
Hof van Justitie sluit medische verblijfsvergunning uit van asielrecht maar verplicht tot bed, bad en brood tijdens beroepsprocedure, noot onder Hof van Justitie,18 december 2014, zaak c-542/13, Mbodj en zaak c-562/13, Abdida
Author
Language
Dutch
Source (journal)
SEW : tijdschrift voor Europees en economisch recht. - Deventer, 1952, currens
Publication
Deventer : 2015
ISSN
0165-098X [print]
2213-7408 [online]
Volume/pages
9(2015), p. 428-432
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 19.04.2016
Last edited 12.01.2018
To cite this reference