Publication
Title
Verband tussen kruipen, ontwikkeling en omgeving van een kind
Author
Abstract
Er wordt aangenomen dat de kruipfase een belangrijke invloed heeft op de ontwikkeling. In deze studie werd onderzocht of er verbanden zijn tussen ontwikkelings- en omgevingsfactoren en de kruipvorm van een kind via een digitale enquête. De enquête peilde naar het kruipgedrag van het kind en demografische en socio-economische factoren, pre-, peri- en postnatale factoren, de medische geschiedenis van het kind, de grofmotorische ontwikkeling, de speel- en slaaphoudingen en de familiale en omgevingsfactoren. Er werden 415 enquêtes geanalyseerd waarvan 348 kruipers (83,9%), 37 poepschuivers (8,9%), 2 rollers (0,5%), 16 sluipers (3,9%) en 12 kinderen (2,9%) die geen kruipgedrag vertoonden. Deze groepen verschilden significant in het bereiken van de mijlpalen rollen van rug naar buik, rollen van buik naar rug, alleen staan en zelfstandig stappen, waarbij de niet-kruipers en poepschuivers een gemiddelde vertraging van twee maanden vertoonden. Daarnaast worden de poepschuivers minder op de buik gelegd om te spelen vanaf de leeftijd van acht maanden en komen orthopedische problemen in deze groep drie keer zo vaak voor. Hoewel poepschuivers later stappen, bereiken de meeste kinderen deze mijlpaal nog binnen de grenzen van de normale ontwikkeling. Vermoedelijk speelt rompcontrole een belangrijke rol aangezien ook verschillen werden gevonden in de mijlpalen rollen en de tijd die werd doorgebracht op de buik.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 2016
ISSN
0371-683X
Volume/pages
72:8(2016), p. 505-514
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 21.04.2016
Last edited 22.04.2016
To cite this reference