Publication
Title
De Gentse Alma Mater als bakermat van het comparatisme in Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Source (book)
De kracht van het woord: 100 jaar Germaanse Filologie aan de RUG (1890-1990). Literatuur / Demoor, M. [edit.]
Publication
Gent : RUG. Seminarie voor Duitse Taalkunde, 1991
Volume/pages
p. 357-374
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference