Title
Tenuitvoerlegging van inbeslagneming en verbeurdverklaring in andere lidstaten van de Europese Unie : commentaar bij de wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen tussen de Lid-Staten van de Europese Unie
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
bookPart
Publication
Brussel :Larcier, [*]
Subject
Law
Source (book)
Beslag en verbeurdverklaring in strafzaken / Desmet, Christophe. - Brussel, 2015
Source (series)
Duiding
Duiding. - Brussel; 2015: 6
ISBN
978-2-8044-7956-5
Edition
2 ed.
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle