Publication
Title
Tenuitvoerlegging van inbeslagneming en verbeurdverklaring in andere lidstaten van de Europese Unie : commentaar bij de wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen tussen de Lid-Staten van de Europese Unie
Author
Language
Dutch
Source (book)
Beslag en verbeurdverklaring in strafzaken / Desmet, Christophe. - Brussel, 2015
Source (series)
Duiding. - Brussel; 2015: 6
Duiding
Publication
Brussel : Larcier, 2015
ISBN
978-2-8044-7956-5
Volume/pages
p. 406-413
Edition
2 ed.
IR - Boek naar hoofdstuk
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 12.05.2016
Last edited 13.05.2016
To cite this reference