Publication
Title
De genetische aspecten van obesitas
Author
Abstract
Obesitas is een van de grootste gezondheidsproblemen in onze huidige maatschappij, met een sterk stijgende prevalentie. Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan externe omgevingsfactoren. Genetisch onderzoek naar obesitas heeft in de afgelopen jaren geresulteerd in de identificatie van causale genen zowel voor syndromale als monogene vormen van obesitas. Tevens kon een aantal genetische risicovarianten worden geïdentificeerd die betrokken zijn bij de multifactoriële vorm van obesitas. Dit alles brengt nieuwe inzichten mee in het ontstaansmechanisme van obesitas en kan de poorten openen naar nieuwe therapeutische behandelingen.
Language
English
Source (journal)
Bijblijven : cumulatief geneeskundig nascholingssysteem. - Houten, 1985, currens
Publication
Houten : 2016
ISSN
0168-9428 [print]
1876-4916 [online]
Volume/pages
32:1(2016), p. 25-32
Full text (Publisher's DOI)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 17.05.2016
Last edited 22.11.2016
To cite this reference