Publication
Title
Gedragsstoornissen bij meisjes : een overzicht van risicofactoren en ontwikkelingsverloop
Author
Abstract
achtergrond Studies over gedragsstoornissen bij meisjes zijn relatief zeldzaam. Voor een optimale preventie en behandeling is een degelijke kennis van de risicofactoren en het ontwikkelingsverloop echter erg belangrijk. doelEen overzicht creëren van wat er bekend is over risicofactoren voor en ontwikkelingsverloop van gedragsstoornissen bij meisjes. methodeBinnen de databanken eric, PubMed en Medline werd gezocht naar artikelen met het passende onderwerp. We namen 41 studies door en vatten de belangrijkste resultaten samen. resultatenMeerdere risicofactoren kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van gedragsstoornissen bij meisjes. Net zoals jongens kunnen ook meisjes de life-course-persistent vorm van antisociaal gedrag vertonen. Bij meisjes met deze vorm zag men vaak ernstige risicofactoren. Meisjes met ernstige vormen van antisociaal gedrag hebben een verhoogd risico op aanpassingsproblemen op latere leeftijd. conclusieOm aan gerichte preventie en behandeling te kunnen doen, dient men ook in toekomstig onderzoek voldoende aandacht aan dit onderwerp te besteden.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, currens
Publication
Utrecht : 2016
ISSN
0303-7339
Volume/pages
58:5(2016), p. 380-387
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 19.05.2016
Last edited 20.05.2016
To cite this reference