Publication
Title
De paradox van het watervalsysteem : wanneer het groeperen van studenten in homogene groepen tot meer heterogeniteit leidt in het beroepsonderwijs
Author
Abstract
Het Vlaamse onderwijssysteem wordt gekenmerkt door de onderverdeling van studenten in onderwijsrichtingen. In de eerste plaats wou men studenten groeperen naargelang hun talenten en interesses. In praktijk starten veel leerlingen in academische richtingen maar veranderen deze tijdens hun schoolcarrière naar technische of beroepsrichtingen. In deze studie zullen we, op basis van etnografische observaties en semi-gestructureerde interviews in drie Vlaamse scholen, de gevolgen van deze structuur verder bestuderen op het groeperen van studenten. Onze analyses toonden aan dat op het einde van het secundair onderwijs, beroepsrichtingen steeds meer varieerden naargelang reeds gevolgde studie- en onderwijsrichtingen, geziene leerstof en vaardigheden terwijl academische richtingen bestonden uit een homogene groep. Dit bemoeilijkte lesgeven en les krijgen, de studiemotivatie en versterkte bestaande sociale ongelijkheden.
Language
Dutch
Source (journal)
Sociologos : tijdschrift voor sociologie. - Leuven, 2014, currens
Publication
Leuven : Acco, 2015
ISSN
2295-8150
Volume/pages
36:2(2015), p. 82-101
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 23.05.2016
Last edited 03.04.2017