Publication
Title
Immuuncheckpoints : recente ontwikkelingen en interessante nieuwe doelwitmoleculen voor longvlieskanker
Author
Abstract
Maligne pleuraal mesothelioom is een agressieve kanker die in de meeste patiënten gerelateerd is aan een voorgaande professionele blootstelling aan asbest. Omwille van de lange latentietijd tussen de blootstelling en de ontwikkeling van mesothelioom, wordt verwacht dat de incidentie in de komende decennia nog zal toenemen. Dit ondanks het huidige verbod op het gebruik van asbest in geïndustrialiseerde landen. De prognose van mesothelioompatiënten wordt in beperkte mate gunstig beïnvloed door palliatieve chemotherapie, resulterend in een mediane overlevingsduur van 1 jaar. Daarom is er nood aan nieuwe behandelingsmethoden die deze prognose kunnen verbeteren. Een veelbelovende therapie focust op kankercel-geïnduceerde immuunsuppressie, door immuunresponsen te reactiveren die onderdrukt zijn door zogenaamde immuuncheckpunten. Er zijn reeds veelbelovende resultaten beschreven voor checkpuntblokkade in verschillende kankertypes en momenteel wordt deze behandelingsstrategie ook onderzocht in mesothelioom. In dit artikel bespreken we CTLA-4 en PD-1 als de 2 best gedocumenteerde immuuncheckpunten, alsook TIM-3 en LAG-3, checkpunten die interessant zijn als nieuwe doelwitmoleculen. Verder worden ook de klinische resultaten en toekomstige perspectieven van immuuncheckpunt inhibitoren besproken, met speciale aandacht voor longvlieskanker.
Language
Dutch
Source (journal)
Onco-hemato : multidisciplinair tijdschrift voor oncologie. - Kraainem
Publication
Kraainem : 2016
ISSN
2030-2738
Volume/pages
10:1(2016), p. 12-18
Full text (open access)
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 03.06.2016
Last edited 07.06.2016
To cite this reference