Publication
Title
Circulatiemechanismen van medische kennis in de Nieuwe Tijd (1500-1795) : studie van twee casussen : de lithotomie en de kruidengeneeskunde
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Departement Geschiedenis, 2016
Volume/pages
351 p. : ill.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 03.06.2016
Last edited 04.06.2016
To cite this reference