Title
Circulatiemechanismen van medische kennis in de Nieuwe Tijd (1500-1795) : studie van twee casussen : de lithotomie en de kruidengeneeskunde
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. History
Publication type
doctoralThesis
Publication
Antwerpen :Universiteit Antwerpen, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Departement Geschiedenis, [*]
Subject
History
Volume/pages
351 p., ill.
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle