Publication
Title
Prestatiemanagement op een kruispunt : welke weg moeten we inslaan naar een betekenisvoller prestatiemanagement?
Author
Abstract
Prestatie-informatie wordt traditioneel verzameld voor verantwoordingsdoeleinden. Dit leidde vooral tot negatieve, en vaak onvoorziene, effecten. Bewijs dat overheden daadwerke- lijk leren van prestatie-informatie is schaars. Er zijn verschillende redenen om aan te nemen dat prestatie-informatie die wordt ver- zameld voor verantwoordingsdoeleinden moeilijk samengaat met leerdoeleinden. Dit artikel bestudeert hoe overheden meer op leren kunnen inzetten via een case analyse van Finse en Litouwse presta- tiemeetsystemen. Het doctoraatsonderzoek waarop dit artikel zich baseert, stelt dat prestatiemeting als lerend managementsysteem pas ontwikkeld kan worden wanneer er minder nadruk ligt op verantwoording.
Language
Dutch
Source (journal)
Vlaams tijdschrift voor overheidsmanagement / Vlaams Instituut voor Overheidsmanagement. - Brugge
Publication
Brugge : 2016
ISSN
1373-0509
Volume/pages
7:1(2016), p. 67-83
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 06.06.2016
Last edited 25.04.2017
To cite this reference