Title
Prestatiemanagement op een kruispunt : welke weg moeten we inslaan naar een betekenisvoller prestatiemanagement?
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Political Sciences
Publication type
article
Publication
Brugge ,
Subject
Politics
Source (journal)
Vlaams tijdschrift voor overheidsmanagement / Vlaams Instituut voor Overheidsmanagement. - Brugge
Volume/pages
7(2016) :1 , p. 67-83
ISSN
1373-0509
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Prestatie-informatie wordt traditioneel verzameld voor verantwoordingsdoeleinden. Dit leidde vooral tot negatieve, en vaak onvoorziene, effecten. Bewijs dat overheden daadwerke- lijk leren van prestatie-informatie is schaars. Er zijn verschillende redenen om aan te nemen dat prestatie-informatie die wordt ver- zameld voor verantwoordingsdoeleinden moeilijk samengaat met leerdoeleinden. Dit artikel bestudeert hoe overheden meer op leren kunnen inzetten via een case analyse van Finse en Litouwse presta- tiemeetsystemen. Het doctoraatsonderzoek waarop dit artikel zich baseert, stelt dat prestatiemeting als lerend managementsysteem pas ontwikkeld kan worden wanneer er minder nadruk ligt op verantwoording.
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/e78255/133690.pdf
Handle