Title
De invloed van het Europese beleidskader omtrent vroegtijdig schoolverlaten op het Vlaamse onderwijsbeleid nader onderzocht
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Instructional and Educational Sciences
Faculty of Law
Faculty of Social Sciences. Sociology
Publication type
article
Publication
Brussel ,
Subject
Sociology
Educational sciences
Source (journal)
Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid. - Brussel, 1991, currens
Volume/pages
5(2016) , p. 20-28
ISSN
0778-0443
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Het terugdringen van vroegtijdig schoolverlaten is één van de centrale doelstellingen van Europa 2020 Groeistrategie en van het Vlaamse onderwijsbeleid. In deze bijdrage gaan we na, in het kader van het RESL.eu-project (Reducing Early School Leaving in Europe), in welke mate Vlaamse beleidsmakers de Europese doelstellingen rond het terugdringen van vroegtijdig schoolverlaten toepassen en wat de gevoeligheden zijn hieromtrent. Over het algemeen kunnen we stellen dat het Europese beleidskader dat betrekking heeft op het terugdringen van vroegtijdig schoolverlaten snel toegang vond bij Vlaamse beleidsmakers terwijl debatten rond meer structurele hervormingen van het secundair onderwijslandschap erg gepolitiseerd zijn geraakt om vlot te worden doorgevoerd. Structurele hervormingen van het secundair onderwijslandschap en daaraan gekoppeld een versterking van beroepsgericht onderwijs worden echter gezien als belangrijke manieren om vroegtijdig schoolverlaten een halt toe te roepen. Besluitend kunnen we stellen dat de argumentatie achter concrete maatregelen rond vroegtijdig schoolverlaten enerzijds en structurele hervormingen van het secundair onderwijs anderzijds, erg gelijkaardig zijn en best als één geheel besproken en bediscussieerd kunnen worden.
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/40f0b0/133705.pdf
Handle