Publication
Title
Een empirisch onderzoek naar de betaalbaarheid en wenselijkheid van hervormingen in de toekomstige Vlaamse kinderbijslag : fase 1 : sociale toeslagen gebaseerd op inkomen
Author
Language
Dutch
Source (series)
Rapport / Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ; 37
Publication
Leuven : Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 2015
Volume/pages
91 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 07.06.2016
Last edited 08.06.2016
To cite this reference