Title
Henry Carton de Wiart (1869-1905) : christen-democratisch politicus en literator
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. History
Publication type
article
Publication
Nijmegen ,
Subject
History
Source (journal)
Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden. - Nijmegen
Volume/pages
4(1995) :1 , p. 22-41
ISSN
0778-8304
Carrier
E
Target language
French (fre)