Publication
Title
Henry Carton de Wiart (1869-1905) : christen-democratisch politicus en literator
Author
Language
French
Source (journal)
Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden. - Nijmegen
Publication
Nijmegen : 1995
ISSN
0778-8304
Volume/pages
4:1(1995), p. 22-41
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 09.06.2016
Last edited 16.06.2016