Publication
Title
Politiek als hanengevecht of cerebraal systeem : ideeën over politieke representatie en de invoering van de evenredige vertegenwoordiging in België
Author
Language
Dutch
Source (journal)
BMGN : the Low Countries historical review
Publication
1999
Volume/pages
114(1999), p. 328-357
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Record
Identification
Creation 09.06.2016
Last edited 16.06.2016