Publication
Title
Zelfregulering en de bescherming van grondrechten: de casus van doping in de elitesport
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht. - Brussel
Publication
Brussel : 2016
ISSN
0040-7437
Volume/pages
4(2016), p. 279-299
Full text (publishers version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 10.06.2016
Last edited 25.04.2017
To cite this reference