Publication
Title
Het verklaren van voorkeursverwezenlijking door regionale overheden in EU besluitvorming
Author
Language
Dutch
Source (series)
Paper / Steunpunt Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking ; 35
Publication
Place of publication unknown : Steunpunt Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking, 2016
Volume/pages
68 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 14.06.2016
Last edited 15.06.2016
To cite this reference