Publication
Title
Kooplieden en geldhandelaars
Author
Language
Dutch
Source (book)
Gouden tijden voor de rijken : rijkdom en status in de Middeleeuwen / Stabel, Peter [edit.]; et al.
Publication
Tielt : Lannoo, 2016
ISBN
978-94-014-2920-7
Volume/pages
p. 173-207
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 16.06.2016
Last edited 18.06.2016
To cite this reference