Publication
Title
Dagprijsverschillen in rusthuizen en RVT's: onderzoek naar de verklarende factoren en het effect van de overheidssubsidiëring in de prijsbepaling
Author
Language
Dutch
Publication
Leuven : 1995
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference