Publication
Title
Effectieve rechtsbescherming tegen verwijderingsmaatregelen - het arrest ZZ en de steeds indringender implicaties van artikel 47 EU-Handvest
Author
Language
Dutch
Source (book)
JHG - EU-handvest selecties / Pahladsingh, A. [edit.]; et al.
Publication
Den Haag : Sdu, 2016
ISBN
978-90-12-39723-0
Volume/pages
p. 261-282
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 22.06.2016
Last edited 23.06.2016
To cite this reference