Publication
Title
Pour vous enlever le jury : de uitschakeling van de jurywaarborg en van het Grondwettelijk Hof bij kiesmisdrijven
Author
Language
Dutch
Source (book)
Malcontenten van de moderniteit. Het politiek misdrijf en de strafrechtelijke bescherming van de politieke structuren in België (1831-2013) / Delbecke, Bram [edit.]; et al.
Publication
Gent : Academia Press, 2015
ISBN
978-90-382-2560-9
Volume/pages
p. 207-247
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 22.06.2016
Last edited 30.03.2018
To cite this reference