Publication
Title
Het begrip bestuursdocument versus het begrip eenzijdige bestuurlijke rechtshandeling : een wereld van verschil (noot onder Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie, nr. OVB/2014/80, 3 juni 2014)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2015
ISSN
1782-3463
Volume/pages
79:40(2015-2016), p. 1589-1593
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 24.06.2016
Last edited 30.03.2018
To cite this reference