Publication
Title
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep in burgerlijke zaken
Author
Language
Dutch
Source (book)
Procederen voor het Hof van Cassatie / Maes, B. [edit.]; et al.
Publication
Gent : Knops Publishing, 2016
ISBN
978-94-6035-453-3
Volume/pages
p. 328-385
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 24.06.2016
Last edited 25.06.2016
To cite this reference