Publication
Title
De kracht van kleinschaligheid : op zoek naar de wortels van duurzaam economisch succes in middeleeuws Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Gouden tijden : rijkdom en status in de middeleeuwen in de Zuidelijke Nederlanden / Lambert, Veronique [edit.]; et al.
Publication
Tielt : Uitgeverij Lannoo, 2016
ISBN
978-94-014-2920-7
Volume/pages
p. 17-139
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Micro-economic analysis of the textile trade around 1500 in Bruges and Antwerp: the double-entry account ledgers of Wouter Ameide (1498-1507).
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 24.06.2016
Last edited 25.06.2016
To cite this reference