Publication
Title
Cultuurtoerisme: een interessante groeitak
Author
Language
Dutch
Source (book)
Archeologie en cultuurtoerisme: gezamenlijke uitgave van de Provinciebesturen van Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland
Publication
s.l. : 1995
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference