Title
De maatschappelijke onderneming vanuit Europeesrechtelijk perspectief : een onderzoek naar de invloed van EU-recht op het functioneren en de financiering van maatschappelijke ondernemingen, al dan niet belast met (sociale) diensten van algemeen (economisch) belang, met bijzondere aandacht voor het vrij verkeer van diensten, de vrijheid van vestiging, staatssteun, overheidsopdrachten en diensten van algemeen economisch belang (DAEB)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
doctoralThesis
Publication
Antwerpen :Universiteit Antwerpen, Faculteit Rechten, [*]
Subject
Law
Volume/pages
491 p.,
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Full text (open access)
https://repository.uantwerpen.be/docman/irua/5963b9/134065.pdf
Handle