Publication
Title
De maatschappelijke onderneming vanuit Europeesrechtelijk perspectief : een onderzoek naar de invloed van EU-recht op het functioneren en de financiering van maatschappelijke ondernemingen, al dan niet belast met (sociale) diensten van algemeen (economisch) belang, met bijzondere aandacht voor het vrij verkeer van diensten, de vrijheid van vestiging, staatssteun, overheidsopdrachten en diensten van algemeen economisch belang (DAEB)
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Faculteit Rechten, 2016
Volume/pages
491 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 28.06.2016
Last edited 02.07.2016
To cite this reference