Title
Publiek-private samenwerking in Nederland en Vlaanderen : een review van veertien proefschriften
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Political Sciences
Publication type
article
Publication
's-Gravenhage ,
Subject
Politics
Source (journal)
Bestuurskunde. - 's-Gravenhage, 1992, currens
Volume/pages
25(2016) :2 , p. 90-104
ISSN
0927-3387
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Full text (Publishers DOI)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
De recente golf van promotieonderzoeken naar publiek-private samenwerking (PPS) roept de vraag op naar de staat van de huidige PPS-praktijk in Nederland en Vlaanderen en het onderzoek daarnaar. Onze review laat zien dat de proefschriften voornamelijk infrastructurele projecten onderzoeken die met langlopende DBFM(O)-contracten worden gerealiseerd. De proefschriften groeperen zich rond vraagstukken betreffende effectiviteit, transactiekosten en legitimiteit. Een rode draad door hun bevindingen heen is dat of en hoe PPS werkt, sterk contextafhankelijk is. Veel van de aanbevelingen benadrukken het belang van de zachte aspecten van samenwerking. De nadruk ligt op de vroege projectfasen: voorbereiding, aanbesteding en contractering. Daarnaast laat de generaliseerbaarheid van de studies te wensen over. Er is meer onderzoek nodig naar de latere projectfasen van PPS alsook meer programmatisch, kwantitatief en (internationaal) vergelijkend PPS-onderzoek.
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/5fa056/134076_2016_12_29.pdf
Handle