Publication
Title
Publiek-private samenwerking in Nederland en Vlaanderen : een review van veertien proefschriften
Author
Abstract
De recente golf van promotieonderzoeken naar publiek-private samenwerking (PPS) roept de vraag op naar de staat van de huidige PPS-praktijk in Nederland en Vlaanderen en het onderzoek daarnaar. Onze review laat zien dat de proefschriften voornamelijk infrastructurele projecten onderzoeken die met langlopende DBFM(O)-contracten worden gerealiseerd. De proefschriften groeperen zich rond vraagstukken betreffende effectiviteit, transactiekosten en legitimiteit. Een rode draad door hun bevindingen heen is dat of en hoe PPS werkt, sterk contextafhankelijk is. Veel van de aanbevelingen benadrukken het belang van de zachte aspecten van samenwerking. De nadruk ligt op de vroege projectfasen: voorbereiding, aanbesteding en contractering. Daarnaast laat de generaliseerbaarheid van de studies te wensen over. Er is meer onderzoek nodig naar de latere projectfasen van PPS alsook meer programmatisch, kwantitatief en (internationaal) vergelijkend PPS-onderzoek.
Language
Dutch
Source (journal)
Bestuurskunde. - 's-Gravenhage, 1992, currens
Publication
's-Gravenhage : 2016
ISSN
0927-3387
Volume/pages
25:2(2016), p. 90-104
Full text (Publisher's DOI)
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 29.06.2016
Last edited 22.11.2016
To cite this reference