Publication
Title
Medicatieverhoging bij hartfalen : PICO-vraag: Wat is het effect als verpleegkundigen de leiding nemen over geleidelijke dosisverhogingen van ACE-remmers, betàblokkers en angiotensinereceptorblokkers bij patiënten met hartfalen en verminderde ejectiefractie?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nursing : het vakblad voor verpleegkundigen. - Maarssen
Publication
Maarssen : 2016
ISSN
1381-5911
Volume/pages
5(2016), p. 12
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 01.07.2016
Last edited 02.07.2016
To cite this reference