Publication
Title
Artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden
Author
Language
Dutch
Source (book)
Grondwet en EVRM geannoteerd 2016 / Van Nieuwenhove, J. [edit.]
Publication
Brugge : die Keure, 2016
ISBN
978-90-486-2538-3
Volume/pages
p. 887-903
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 13.07.2016
Last edited 14.07.2016
To cite this reference