Publication
Title
Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport
Author
Abstract
Recent prevalentieonderzoek bij een steekproef van 4.000 Nederlandse en Vlaamse volwassenen toont aan dat 1 op de 7 volwassenen die in kindertijd of jeugd sportten, op zn minst eenmalig seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft ervaren in de sport. Sinds 2012 maakt de Vlaamse sportwereld werk van de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Dit artikel beschrijft een stand van zaken van het preventiebeleid en licht een veelbelovend instrument Sport met grenzen toe. De auteurs doen tevens een oproep aan de sportarts om een actieve rol op te nemen bij het ontwikkelen, installeren en uitdragen van een preventief en curatief beleid in de sportvereniging.
Language
Dutch
Source (journal)
Ortho-rheumato. - Doornik
Publication
Doornik : 2016
ISSN
1379-8928
Volume/pages
14:3(2016), p. 21-26
Full text (open access)
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 15.07.2016
Last edited 16.07.2016
To cite this reference