Publication
Title
Vroege interventies voorkómen psychiatrische stoornissen en criminaliteit op volwassen leeftijd
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, currens
Publication
Utrecht : 2015
ISSN
0303-7339
Volume/pages
57:4(2015), p. 293
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 18.07.2016
Last edited 19.07.2016
To cite this reference