Title
Overstap op e-sigaret beïnvloedt medicijnconcentratie
Author
Faculty/Department
Faculty of Medicine and Health Sciences
Publication type
article
Publication
Amsterdam ,
Subject
Human medicine
Source (journal)
Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. - Amsterdam
Volume/pages
(2015) , p. 159-
ISSN
0028-2162
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Achtergrond Het cytochroom-P450 type 1A2 (CYP1A2) is verantwoordelijk voor de afbraak van diverse geneesmiddelen, waaronder het antipsychoticum clozapine. Roken van sigaretten geeft inductie van CYP1A2. Hierdoor hebben patiënten die tabak roken een hogere dosering van het geneesmiddel nodig. Casus Bij een 34-jarige man werd de dosering clozapine gewijzigd vanwege het vermoeden op een actieve psychose. De serumconcentratie clozapine veranderde echter niet op de verwachte wijze. Het bleek dat patiënt tijdens de doseringswijziging was overgestapt van normale sigaretten op het gebruik van e-sigaretten en vervolgens weer was begonnen met het roken van sigaretten. Dit vormde een aannemelijke verklaring voor de waargenomen clozapineconcentraties. Conclusie Bij een overstap van het roken van normale sigaretten naar e-sigaretten valt de inductie van het CYP1A2-enzym weg. Zon overgang kan leiden tot een sterke, ongewenste verhoging van de geneesmiddelconcentraties. Hierop moeten artsen alert zijn bij het voorschrijven van geneesmiddelen die afgebroken worden door CYP1A2 en een beperkte therapeutische breedte hebben.
Handle