Publication
Title
Overheidscontracten in het Belgische recht : besturen op de snijlijn van privaat- en publiekrecht
Author
Language
Dutch
Source (book)
Overheidscontracten, verdedigingsrechten van rechtspersonen in het strafproces, de rechter en de rechtsgronden
Source (series)
Preadviezen ; 2015 / Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland
Publication
Den Haag : Boom Juridische Uitgevers, 2015
ISBN
978-94-6290-147-6
Volume/pages
p. 13-82
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 25.07.2016
Last edited 26.07.2016
To cite this reference