Publication
Title
Wijzigingen in de verzekeringswetgeving : wet 4 april 2014 en andere nieuwigheden
Author
Language
Dutch
Source (book)
Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters
Source (series)
Dossiers tijdschrift van de vrede- en politierechters
Publication
Brugge : die Keure, 2015
ISBN
978-90-486-2400-3
Volume/pages
p. 111-136
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 26.07.2016
Last edited 27.07.2016
To cite this reference