Publication
Title
Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek (Privaatrecht). Vervoerverzekering. Negende blauwboek over de herziening van het Belgisch scheepvaartrecht
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Commissie Zeerecht, 2012
Volume/pages
124 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 26.07.2016
Last edited 29.07.2016
To cite this reference