Title
Taak V. Het ontwikkelen van technische en juridische procedures met het oog op de evaluatie van degradatie aan het mariene milieu en het financieel verhaal op de vervuiler: Het internationaal aansprakelijkheidsregime voor schade bij olieverontreiniging op zee : onderzoek naar de vergoedbaarheid van milieuschade
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
bookPart
Publication
Gent , [*]
Subject
Law
Source (book)
MARE-DASM "Duurzaam Beheer van de Noordzee" / Maes, F. [edit.]
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)