Publication
Title
Taak V. Het ontwikkelen van technische en juridische procedures met het oog op de evaluatie van degradatie aan het mariene milieu en het financieel verhaal op de vervuiler: Het internationaal aansprakelijkheidsregime voor schade bij olieverontreiniging op zee : onderzoek naar de vergoedbaarheid van milieuschade
Author
Language
Dutch
Source (book)
MARE-DASM "Duurzaam Beheer van de Noordzee" / Maes, F. [edit.]
Publication
Gent : 2002
Volume/pages
p. 1-143
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Record
Identification
Creation 29.07.2016
Last edited 04.08.2016