Publication
Title
Poldercartografie in het digitale tijdperk : een nieuwe blik op het historische polderlandschap
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Jaarboek / Stichting Archief
Source (book)
Cartografie : visie op de kaart / Hameleers, Marc [edit.]; et al.
Source (series)
Jaarboek / Stichting Archiefpublicaties ; 15
Publication
's-Gravenhage : 2016
ISBN
978-90-71251-41-2
Volume/pages
p. 188-196
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 22.08.2016
Last edited 23.08.2016
To cite this reference