Publication
Title
De invloed van Europees recht op het Belgisch ambtenarenrecht na het arrest Strack van het Hof van Justitie
Author
Abstract
Ondanks het feit dat aan de Europese Unie geen be voegdheden werden toegekend omtrent het openbaar ambt, oefent het Europees sociaal recht een niet te miskennen invloed uit op het Belgisch ambtenarenrecht. Ten gevolge van Europese regelgeving en de rechtspraak daaromtrent dienden in het verleden reeds enkele wijzigingen aangebracht te worden aan het administratiefrechtelijk ingevulde Belgische ambtenarenrecht. Recent velde het Hof van Justitie een arrest in de zaak Strack, waarin een ambtenaar van de Europese Commissie zijn wegens ziekteverlof niet-opgenomen jaarlijkse verlofdagen niet uitbetaald kreeg toen hij op pensioen ging. Daarbij kwam het traditionele uitgangspunt dat ten aanzien van Europese ambtenaren enerzijds en ambtenaren van de lidstaten anderzijds andere regels gelden op de helling te staan. Deze kentering heeft niet alleen implicaties voor de ambtenaren van de EU-instellingen, maar kan ook zeer verregaande gevolgen voor de invulling van het Belgisch ambtenarenrecht hebben. Deze gevolgen worden in het artikel geduid aan de hand van een beschrijving van het kader betreffende de invloed van Europees sociaal recht in het Belgisch ambtenarenrecht en een bespreking van de Strack.
Language
Dutch
Source (journal)
Publiekrechtelijke kronieken. - Brugge
Publication
Brugge : 2015
ISSN
1379-0323
Volume/pages
4(2015), p. 509-523
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 22.08.2016
Last edited 07.07.2017
To cite this reference