Publication
Title
De overeenkomst aan de basis van het gebruik van woonvoorzieningen voor senioren : de sui generis-constructie meer dan een easy way out? (noot onder Vred. Verviers 5 oktober 2015)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht. - Brussel, 1987, currens
Publication
Brussel : 2016
ISSN
0775-2814
Volume/pages
4(2016), p. 216-219
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 02.09.2016
Last edited 04.09.2018
To cite this reference