Publication
Title
Arbeidsongeschiktheidscircuits in de publieke sector : een juridische analyse van de regelingen in geval van arbeidsongeschiktheid van statutair en contractueel personeel bij de Vlaamse overheid
Author
Language
Dutch
Publication
Leuven : Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen, 2016
Volume/pages
550 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 05.09.2016
Last edited 06.09.2016
To cite this reference