Publication
Title
Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van de stukken), en tot intrekking van de verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad
Author
Language
Dutch
Source (book)
Internationaal privaatrecht. - Brugge, 2014
Source (series)
Geannoteerde wetboeken. - Brugge; 2014: 2
Geannoteerde wetboeken
Publication
Brugge : die Keure, 2014
ISBN
978-90-486-1810-1
Volume/pages
p. 357-368
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification Error report