Publication
Title
Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke zaken en in handelszaken, ondertekend te Den Haag op 15 november 1965
Author
Language
Dutch
Source (book)
Internationaal privaatrecht. - Brugge, 2014
Source (series)
Geannoteerde wetboeken. - Brugge; 2014: 2
Geannoteerde wetboeken
Publication
Brugge : die Keure, 2014
ISBN
978-90-486-1810-1
Volume/pages
p. 115-121
IR - Boek naar hoofdstuk
Van lvd naar work
Internationaal privaatrecht
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 07.09.2016
Last edited 08.09.2016
To cite this reference