Publication
Title
Een kwestie van intensiteit : Georges Eekhoud en Hendrik Conscience
Author
Language
Dutch
Source (book)
De grote onleesbare : Hendrik Conscience herdacht. - Gent, 2016
Publication
Gent : Academia Press, 2016
ISBN
978-90-382-2624-8
Volume/pages
p. 175-194
IR - Boek naar hoofdstuk
Hendrik Conscience als operalibrettist : van De pelgrim in de woestijn tot De dichter en zijn droombeeld / Dewilde, Jan. - Gent, 2016
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 23.09.2016
Last edited 30.03.2018
To cite this reference