Publication
Title
Mannequinage : een zoektocht naar de geschikte opstelvorm voor historisch kostuum
Author
Language
Dutch
Source (book)
Mannequinage : het exposeren van kostuums & duurzaamheid en textiel
Source (series)
Jaarboek Textielcommissie Nederland ; 2011
Publication
2012
ISBN
978-90-78198-07-9
Volume/pages
p. 50-61
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Art 
External links
Record
Identification
Creation 27.09.2016
Last edited 29.09.2016