Publication
Title
Archeologisch textiel uit post-middeleeuwse afvalcontext : beerput, huis De Kop, Markt, Dendermonde
Author
Language
Dutch
Source (book)
De cop doorgespoeld : een 16e-eeuwse beerputvulling anders bekeken / Beeckman, Dimitri [edit.]
Publication
Dendermonde : Archeologisch nieuws uit het land van Dendermonde, 2007
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Art 
Record
Identification
Creation 27.09.2016
Last edited 29.09.2016