Publication
Title
De bedongen opzeggingsvergoeding in aannemingscontracten : enkele knelpunten belicht (noot onder Cass. 11 september 2015 en onder Rb. Henegouwen, afdeling Charleroi van 3 maart 2016)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht. - Gent
Publication
Gent : 2016
ISSN
0772-8050
Volume/pages
7(2016), p. 663-672
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 29.09.2016
Last edited 04.09.2018
To cite this reference